lördag 24 juli 2010

Efter showen

Varieté madlip är över för i år. Fyra föreställningar med över
1000 personer varje gång. Nu infinner sig den stora tomheten.

Inga kommentarer: